CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ VŨNG TÀU
HOTLINE:
(0254)3581 452
0908 852 261
dvtuanhoa@shvt.com.vn
Quản lý dự án và giám sát thi công
Tên sản phẩm

Quản lý dự án và giám sát thi công

Nhóm sản phẩmGiám sát, QLDA,Thiết kế XD
Giá sản phẩm Liên Hệ

Kiểm tra và ký xác nhận các hồ sơ do nhà thầu thi công thực hiện.Báo cáo hàng tuần của công tác giám sát tại công trường từ ngày khởi công cho đến ngày nghiệm thu cuối cùng về công tác đã thực hiện và sẽ thực hiện, các thay đổi (nếu có) của các hạng mục báo cáo.