CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ VŨNG TÀU

Tin tuyển dụng

8/19/2021

Do nhu cầu mở rông sản xuất nên SHVT tuyển dụng  2 kỹ sư xây dựng, 3 năm kinh nghiệm trở lên

10/22/2019

Do nhu cầu mở rông sản xuất nên SHVT tuyển dụng kỹ sư xây dựng Thành thạo AUTOCAD, có kinh nghiệm làm nghiệm thu, quyết toán công trình; Có kinh nghiệm chỉ huy trường công trình, có kinh nghiệm triển khai thi công công trình.