CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ VŨNG TÀU
Dịch vụ
Khởi công dự án
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Gia công cơ khí
Cung cấp nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực dầu khí
Xin phép xây dựng, làm chủ quyền nhà đất
Tư vấn đầu tư và giám sát xây dựng dự án
Môi giới bất bất động sản
Dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng