CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ VŨNG TÀU

Chủ tịch UBMTTQ: Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính thuế, hải quan

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức công bố kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hiệp hội vận tải ô tô; Hiệp hội Dệt may; Hội Kế toán và Kiểm toán, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan… cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội DNNVV,

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng chủ trì công bố kết quả giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Báo cáo kết quả giám sát cho biết: Cuộc giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan đã được 6 cơ quan phối hợp thực hiện trong 3 năm; đã khảo sát điều tra xã hội học đối với gần 100 hiệp hội DN, liên minh hợp tác xã và 11 tỉnh thành phố; tổ chức 3 đoàn giám sát tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM.

Sau 3 năm (2014-2017) thực hiện các Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ cho thấy, Cục Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố đã chủ động, sáng tạo để tự đổi mới, cũng như nỗ lực thực hiện tối đa những mục tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, các đơn vị đã xác định được tôn chỉ, mục đích “lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành”, qua đó tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho người dân và DN, góp phần lan tỏa sức nóng của các Nghị quyết của Chính phủ.

Ngành Thuế, hải quan đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách TTHC nhằm giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho DN khi làm các thủ tục thuế, hải quan. Trong đó, chú trọng công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC cho DN theo hướng đơn giản, minh bạch, thuận tiện và thống nhất; phù hợp với các chuẩn mực quốc tế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thuế và hải quan đã chú trọng đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại với DN; triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ để người dân và DN thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, hải quan.

Đại diện lãnh đạo cơ quan thuế, hải quan và một số hiệp hội phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính, đặc biệt là ngành Thuế, Hải quan trong thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ. Đặc biệt, việc chuyển từ nộp thuế, kê khai thuế sang nộp thuế điện tử là một cuộc cách mạng lớn, được DN đánh giá cao. Ông Thanh cho rằng dư địa cải cách trong hai lĩnh vực này còn nhiều, vì vậy cần tiếp tục cải thiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Hoàn toàn có thể giảm thiểu nhiều hơn các điều kiện kinh doanh, giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đánh giá công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Đánh giá việc cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan của Bộ Tài chính trong thời gian qua, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng: Bộ Tài chính đã trực tiếp mời các hiệp hội doanh nghiệp đến cùng tham gia rà soát từng văn bản để góp ý sửa đổi, bổ sung nhằm kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội ban hành để tạo thuận lợi cho hoạt động san xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn giám sát vì cho rằng nếu tự mình giám sát thì không khách quan. Và MTTQ đã giao Chủ tịch VCCI làm Trưởng ban chỉ đạo giám sát lĩnh vực này chứ không giao cho cơ quan quản lý Nhà nước, tức là giao cho DN quyền giám sát để đảm bảo khách quan.

Đánh giá kết quả cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh của ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Bộ Tài chính đã chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan có liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Từ năm 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 962 thủ tục, trong đó, lĩnh vực thuế cắt giảm 147 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 526 thủ tục hành chính; lĩnh vực hải quan cắt giảm 42 thủ tục hành chính, đơn giản 298 thủ tục hành chính. Từ 2016 đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 898 thủ tục hành chính. Trong đó, lĩnh vực thuế cắt giảm 97 thủ tục, đơn giản hóa 308 thủ tục hành chính; lĩnh vực hải quan cắt giảm 42 thủ tục và đơn giản hóa 181 thủ tục.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

“Những cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan thời gian qua đã được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận và đánh giá cao. Thể hiện ở việc, chỉ số nộp thuế Việt Nam nêu tại Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới năm 2017 tăng 11 bậc và năm 2018 tăng 81 bậc, đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN”. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh,

Bộ trưởng cũng cho rằng: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 50,8% thủ tục hành chính còn lại của cả ngành Tài chính, cùng với đó là hoàn thiện cải cách về thể chế, chính sách. Đặc biệt là tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, được tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như:

- Một là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về cải cách hành chính.

- Hai là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan, bảo đảm thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và hải quan điện tử.

- Ba là, tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ, đổi mới quy trình giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, giảm thiểu việc tiếp xúc giữa cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp, đồng thời công khai, minh bạch quy trình, quy chế để nâng cao hiệu quả giám sát.

- Bốn là, tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Năm là, tổ chức triển khai, thực hiện chế độ quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp theo hướng chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, hạn chế việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

- Sáu là, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan thuế, hải quan, KBNN theo yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả của Hội nghị trung ương 6, Ban chấp hành trung ương đảng khóa XII.

- Bảy là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, công vụ.

- Tám là, nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội DN để tăng cường cơ chế giám sát, phản biện; duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của người nộp thuế thông qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là về cơ chế chính sách và TTHC.

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Sau 3 năm triển khai chương trình giám sát trong lĩnh vực thuế, hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng thuận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, trên cơ sở chương trình phối hợp, Mặt trận Tổ quốc sẽ xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung, chủ đề giám sát, cải tiến và đổi mới phương pháp, rà soát đánh giá các lĩnh vực thuế, hải quan trong đó tập trung vào các nội dung về tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho DN, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế và gian lận thương mại, tạo điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành…Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc sẽ chủ trì giám sát từ 3-5 tỉnh thành phố, lựa chọn những điểm nóng, nhiều vấn đề được dư luận xã hội, doanh nghiệp và người dân quan tâm./.

H.Thọ

http://www.mof.gov.vn

Các tin khác :