CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ VŨNG TÀU
HOTLINE:
(064)3581 452
0908 852 261
ctysonhavungtau@shvt.com.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên sản phẩm

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhóm sản phẩmGiá vật liệu xây dựng BR-VT
Giá sản phẩm Liên Hệ

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thị trường tỉnh

Theo đó, giá VLXD trong công bố đã có thuế VAT đến hiện trường xây lắp; là giá bán lẻ phổ biến trên thị trường thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu và các huyện, được tính bình quân tại thị trường trong tháng để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng.

Bảng giá pdf: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn/Images/News/Cong%20bo%20gia%20VLXD%20thang%2011%20nam%202016%20tinh%20BRVT.pdf